Afgelopen jaren


 • alle bewoners en medewerkers koningsdagsoesjes; 2020
 • alle huiskamers boeketten bezorgd vanwege lockdown corona; 2020
 • optreden country zangeres Elouza (Hoenwaard); 2020
 • mobiel carillon (Seewende en Klein Rhijnvis); 2020
 • optredens Diva Dichtbij; 2018, 2019
 • AED (Klein Rhijnvis)
 • tuindeuren (geveldoorbraak) – grote tuin hierdoor toegankelijk (Seewende)
 • levensgrote wandfoto’s binnenstad Elburg en haven PG-afdelingen (De Voord)
 • fondsenwerving kabelkrantsysteem Bakenbreed
 • bijdragen aan buurtmoestuin (De Voord)
 • bijdragen aan kweekbak op hoogte (Seewende)
 • herinrichting patio Klein Rhijnvis
 • bijdragen/organiseren cultuuravonden:
  heel divers, bijv.: lezingen, koren, muziek(-korpsen, muziekschool), klederdrachtenshow