DIVA DICHTBIJ
De professionele zangers en zangeressen van Diva Dichtbij, die we periodiek op alle locaties van Het Baken uitnodigen, zingen prachtig, van opera tot smartlap. Daarnaast verstaan zij de kunst om langdurig zieken en vooral mensen met dementie a.h.w. wakker te maken en hen zover te activeren dat zij mee neuriën, zingen en hen zelfs tot een dansje bewegen en ze zo momenten van aangenaam beleven te bezorgen in hun overwegend monotoon en ook eenzaam bestaan. Het filmpje, zie hieronder, geeft een aardig beeld van ’t effect van een optreden van een diva of divo (opmerking: beelden vormen een collage van wat op grond van privacyregels toegestaan is. Beelden van bewoners van Het Baken mogen echter niet getoond worden)

Het filmpje geeft een goede, aandoenlijke indruk van het effect van een Diva Dichtbij-voorstelling.

ROLSTOELAUTO

Een grote wens is de volgende, een auto voor een enkele rolstoel, die van onze stichting gehuurd kan worden en waarmee mantelzorgers zelf als chauffeur met hun familielid/cliënt op stap kunnen zonder ver vooraf afspraken te moeten maken over tijdstip van vertrek of terugkomst.