Activiteiten afgelopen jaar

fondsenwerving t.b.v. de projecten – tuindeuren (Seewende) – fondsenwerving kabelkrantsysteem Bakenbreed – bijdragen aan kweekbak op hoogte – herinrichting patio Klein Rhijnvis – bijdragen/organiseren...

Heeft u een idee voor een project

Heeft u een idee voor een project? Neem dan contact met ons op! mail: stichtingvriendenvan@zorgverlening-hetbaken.nl of 06 1046 2607 (secretaris)

Actueel

DIVA DICHTBIJ De collecte-opbrengst van de top2000-dienst in de Ichtuskerk te Elburg eind 2017 financierden we een optreden van Divo Paul op enkele afdelingen in De Voord. Het bleek een groot succes. We proberen dergelijke voorstellingen vaker te organiseren, in alle...